Medlemskap

Alle som er enige i foreningens formål kan bli medlemmer. I tillegg kan man melde seg inn i Zen Fredrikstad som trossamfunn. Dette forutsetter at man er utmeldt fra andre trossamfunn.


Alle nordmenn blir ved fødsel automatisk medlem i Den norske kirke såfremt de ikke blir meldt inn i annet trossamfunn.

Brønnøysundregistrene har en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, enkeltpersoner eventuelt står oppført som medlem i.

Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene er 75 00 75 00


Nødvendige dokumenter for innmelding og utmelding kan du laste ned her.