ZEN Fredrikstad

Foreningens formål er å samle zen-interesserte i et fellesskap av likeverdige mennesker med sikte på innsikt, medfølelse og frigjøring. Virksomheten er viet menneskenes felles vel og er basert på læren om alle vesens Buddha-natur.

Det legges vekt på å utvikle aktiviteter som fremmer formålet, og som gjør det mulig for alle å delta. Aktivitetene skal i prinsippet være zen praksis med vekt på zazen og oppmerksomhetstrening (mindfulness).

Det legges vekt på kreativ virksomhet og tilpassning til norsk miljø.